Szakmai projektmunkák

Szakmai projektmunkák

Szakmai projektfeladat:

Az érettségi előtt álló végzős évfolyam tanulói az utolsó tanév első félévében projektfeladatot készítenek konzulens tanáruk segítségével. A projektfeladatokat az éves munkatervben rögzített projektnapon mutatják be társaiknak, és tanáraiknak.

Célja:

 • A Bolyaiban eltöltött közel négy év szakmai alapozásának az összegzése, amely a műszaki területen, az elektronika és az informatika világában szerzett alapismereteknek a hasznosítását jelenti a tanulók számára.
 • A tanulók által a műszaki világból választott saját vagy ajánlott témák, olyanok melyekkel szívesen foglalkoznak, ami közel áll hozzájuk, amiben szívesen elmélyednek és önálló tevékenységet folytatnak a megvalósításuk érdekében.
 • Az éves munka megvalósításában a tanulóktól nemcsak önállóságot várunk, hanem nagyobb következetességet, igényességet a munkában, az összefüggések megtalálását, kérdések felvetését, új gondolatok megfogalmazását, melyben elsődleges partner a választott segítő konzulens tanár.
 • Fontos szempont, hogy elsősorban nem a tanórákon folyik a feladat megoldása, kivitelezése, hanem a tanuló és a konzulens tanár együttműködésében, a feladatmegoldás ütemezésétől függően egyéni időbeosztás szerint.
 • Elsődleges szempont, hogy a munka során sikerüljön a diákoknak közelebb jutni önmagukhoz, még jobban megismerni mire képesek, megmutatni önmagukat, új gondolatokat, válaszokat és újabb kérdéseket keresni a műszaki élet világában.
 • A projektfeladatok megvalósításának lépései:
 • szeptember-december: projekt munka folyamatos megvalósítása, havi egy alkalommal konzultáció, konzultációs időpontok rögzítése az ellenőrzőben.
 • december közepe: az elkészült projekt munkák leadása a konzulens tanárnak, a dokumentáció és prezentáció feltöltése a megadott tárhelyre.
 • A projektmunka előzetes értékelése: a tantárgyi osztályzatokra a konzulens tanár tesz javaslatot.
 • Az informatika jegyet a bemutató alapján, a prezentáción résztvevő szaktanárok állapítják meg. A prezentáción a konzulens tanár a lehetőségek szerint részt vesz. A havi konzultáció igazolatlan hiányzása miatt egy jegy levonást eredményezhet az értékelendő tantárgy eredményéből.
 • január elején (az osztályok „gyakorlat” napjain): az osztályok szakmai bemutatója a szakmai gyakorlat órák keretében. Prezentációk az elkészült projektmunkákról. A szakmai tanárok bizottsága véglegesíti a projektmunkák értékelését.

Tartalma:

 • írásbeli műszaki dokumentáció,
 • gyakorlati megvalósítás (szoftver vagy hardver elemek),
 • egy előadás (prezentáció) a szaktanárok és az évfolyam (osztály) előtt a projektfeladat elkészítésének folyamatáról.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.