Nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

A 2020/2021 tanévi nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

Tanulóink figyelmébe!

Mindazon tanulóinknak, akik intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

 

A 10. és 11. évfolyamok Villamosipar és elektronika ágazatos tanulóinak egységesen 140 óra ezen összefüggő gyakorlat időtartama. Ez 20 munkanapot jelent (7 óra/nap). A gyakorlat 2021. június 16-tól 2021. augusztus 31-ig végezhető.

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, amely 10-11. évfolyam esetén napi 7 órás munkanapokon történik a szorgalmi időszak után. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakmákra érvényes kerettantervi előírások tartalmazzák.

A gyakorlat anyaga:

ELEKTRO_10

ELEKTRO_11

A gyakorlaton való részvétel kötelező!

A szakképzési törvény értelmében a magasabb évfolyamba való lépés feltétele az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a tanulók külső képzőhelyen teljesíthessék kötelezettségüket. Kérjük a kedves Szülőket, hogy lehetőségeikhez képest ebben nyújtsanak segítséget!

A kiválasztott munkahely és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (BMSZC) között a gyakorlat idejére szóló Együttműködési megállapodást kell kötni. A megállapodást a BMSZC nevében az iskola és a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szervezet köti.

Bejelentési kötelezettség

A tanuló 2021. április 11-ig az osztályfőnökénél jelzi, ha megfelelő külső gyakorlati helyet talált és a szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes által a szülőknek megküldött (ill. innen letölthető) adatlap-ot kitöltik. Az elektronikusan kitöltött adatlapot e-mail-ben, csatolva eljuttatják Tóthné Jachimovits Magda szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettesnek. Az iskola intézi a továbbiakban (szoros együttműködésben a tanulóval és szüleivel) a további adminisztrációs teendőket.

 A gyakorlat dokumentálása

A tanuló munkanaplóban (füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai. A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és értékeli.
A gyakorlat teljesítésének igazolása

A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2021. augusztus 25-ig (értelemszerűen aki akkor még végzi gyakorlatát, később adja le, de ezt jelzi az iskola felé!) eljuttatja a munkanaplóját (füzetét) ÉS(!) a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot  az iskola titkárságára.

Kapcsolattartó

Tóthné Jachimovits Magda

szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes

jahimagdi@bolyai-szakkozep.hu

+36-70-502-1425 (igh.iroda)

 +36-70-502-1363 (titkárság)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.