Nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

A 2017/2018 tanévi nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

Tanulóink figyelmébe!

Mindazon tanulóinknak, akik intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

 

A 10. és 11. évfolyamok Villamosipar és elektronika, valamint a 11. évfolyam Informatika ágazatos tanulóinak egységesen 140 óra ezen összefüggő gyakorlat időtartama.

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, amely 10-11. évfolyam esetén napi 7 órás munkanapokon történik a szorgalmi időszak után. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakmákra érvényes kerettantervi előírások tartalmazzák.

A gyakorlat anyaga: ELEKTRO_10 ELEKTRO_11     INFO_11

 

A gyakorlaton való részvétel kötelező!

A szakképzési törvény értelmében a magasabb évfolyamba való lépés feltétele az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a tanulók külső képzőhelyen teljesíthessék kötelezettségüket. Kérjük a kedves Szülőket, hogy lehetőségeikhez képest ebben nyújtsanak segítséget!

A kiválasztott munkahely és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (BMSZC) között a gyakorlat idejére szóló Együttműködési megállapodást kell kötni. A megállapodást a BMSZC nevében az iskola és a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szervezet köti.

Bejelentési kötelezettség

A tanuló 2018. március 2-ig az osztályfőnökénél jelzi, ha nem az iskolában kívánja teljesíteni az összefüggő gyakorlatot és megfelelő külső gyakorlati helyet talált. Ezt követően a gyakorlati oktatásvezető által a szülőknek megküldött adatlap kitöltését követően az iskola intézi a továbbiakban (szoros együttműködésben a tanulóval és szüleivel) a további adminisztrációs teendőket.

Az elektronikusan kitöltött adatlapot e-mail-ben, csatolva kell megküldeni Tóthné Jachimovits Magda gyakorlati oktatásvezetőnek.

 

A gyakorlat dokumentálása

A tanuló foglalkozási naplóban (füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valamint a munkahely adatai. A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és értékeli.
A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2018. augusztus 27-ig eljuttatja a foglakozási naplóját (füzetét) és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot közvetlenül, vagy az osztályfőnökön keresztül az iskola titkárságára.

Kapcsolattartó

Tóthné Jachimovits Magda

gyakorlati oktatásvezető

jahimagdi@bolyai-szakkozep.hu

+36-70-502-1425; +36-70-502-1355

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.