Küldetésnyilatkozat

  Küldetésnyilatkozat

„Semmiből egy ujj, más világot teremtettem.”
Bolyai János levele atyjához

Az intézmény fennállásának egész története alatt sikerrel szolgálta Budapest fővárosa és környéke szakember képzésének kívánalmait. Iskolánk és kollégiumunk ismert és elismert a főváros határain túl is, a hazai szakképzés, és a kollégiumi mozgalom egyik meghatározó intézménye. Kidolgozott pedagógiai programunk, és kerettantervünk modell értékűek szakmai minősítést kapta.
Jelenleg is feladatunknak tekintjük a változásokhoz való alkalmazkodást. Érzékenyen reagálunk a környezet változásaira, hogy magas szintű általános és szakmai műveltséggel rendelkező szakembereket képezzünk és ennek a folyamatnak vigyük tovább  a „bolyais” formáit és elemeit.
Az intézményben a szakemberképzés egyszerre jelenti az ismeretközvetítést, az önálló élethez való képességek kialakítását, (önálló ismeretszerzés, tájékozottság, felelősség, rugalmasság, igényesség saját és mások munkájával szemben) valamint az ember nevelését (hogy a megszerzett ismereteket és képességeket a jó érdekében használja fel).
A teljesítményképes tudás mellett fontosnak tartjuk a mindennapi életben és a munkahelyen jól alkalmazható képességeknek, készségeknek az elsajátítását, amelyek képessé teszik diákjainkat a folyamatos önképzésre, a rugalmas alkalmazkodásra, a megszerzett ismeret sokoldalú, kreatív felhasználására.
Fontos számunkra a gazdaság szereplőivel (vállalatok, vállalkozások, intézmények, gazdasági kamarák, Munkaügyi Központ) való együttműködés, hogy az iskola mindig tudja követni a gazdaságban lezajló változásokat, hogy saját képzésének korszerűsítéséhez támogatókat szerezzen.
Tiszteljük a tanulót, mint embert; segítjük jogainak érvényesítésében, kötelességei teljesítésében. Minden módon elősegítjük lelki, szellemi és testi gyarapodását.
A minőségirányítás számunkra olyan tervezett és folyamatos tevékenység, amely az iskola és kollégium szakmai céljainak és tényleges működésének állandó közelítését szolgálja a tanulók, szülők, pedagógusok, fenntartók, valamint a munkaerőpiac igényeinek mind teljesebb kielégítése céljából.

Nevelő munkánk során a tanulók személyiségfejlesztésébe bevonjuk a családot is. Olyan iskolai és kollégiumi tanuló közösségek kialakítása a cél, ahol a tanulók egymást kölcsönösen segítve készülnek fel a gyakorlati életre.
Egyre inkább az önálló ütemű kreatív haladás feltételeinek megteremtésén dolgozunk.
A szakmai oktatásban a változásokra figyelve, a legkorszerűbb technika és technológia tanítása a cél, rugalmasan alkalmazkodva a munkaerő piachoz, megismertetve a munkavégzés gazdasági kereteit is.
A személyi és tárgyi feltételek megteremtésében, az intézmény minden dolgozója részt vesz, törekszik a lehető legjobb megoldásra.
A munkaerő piac igényeire figyelve fejlesztjük személyi és tárgyi feltételeinket, az alapképzéshez kapcsolódó rugalmas, rövidciklusú képzéseket kínálunk, amit a változó munkaerőpiac igényel. (ECDL,  Cisco Hálózati Akadémia).

Király László
igazgató

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.