November 16 -tól hibrid oktatás (digitális oktatás + gyakorlat) a Bolyaiban

KEDVES BOLYAISOK!

Az iskolai honlapon is megtalálható a 11.16-tól érvényes órarend:

http://www.bolyai-bp.sulinet.hu/osztalyok-orarendje/

A hibrid oktatásra való átállás kapcsán a szakmai gyakorlatok szervezésére vonatkozó alapelvek:

9. évfolyam egységesen otthon marad és előre veszik az elméletet.
A párhuzamos csoportokat tanítók egyeztetnek az együtt haladás érdekében.

Az elektronikás és infós 10-11-12-13.  osztályok (kivéve az 5/13. Sz-t) egységesen

“páratlan” és “páros” hétben haladnak.

Vagyis a csoportok megfeleződnek.

Az új, fél-csoportok beosztását az osztályfőnökök ismertetik.

A csoport egyik fele a “páratlan” héten, másik fele a “páros” héten jár be,

a kijelölt szakmai gyakorlati órákra (nem az összesre!).  

Az otthon maradó tanulók online feladatot kapnak,

illetve az iskolai gyakorlati órákról

Teams közvetítést felhasználva értesülnek.

A létszámok csökkentésével biztosítható az 1,5 m-es távolság tartása.

FIGYELEM !

Az intézmény Egészségügyi válsághelyzet esetére vonatkozó eljárásrendje szerint:

„A maszk viselése kötelező! 1,5 méteres védőtávolság megtartása esetén, a tanórákon részt vevő tanulók számára a maszk viselésétől kizárólag a szaktanárok engedélyével lehet eltérni. Az oktató számára a 1,5 méter védőtávolság biztosítása kötelező.”

Online fogadóóra és előadás szülőknek

!Teams alkalmazás segítségével!

2020.november 11-én, 17,00 – 19,00 közt

Részletek!!!; Időpont foglalás; Teams alkalmazás letöltése

Szalay Nikolett iskolapszichológus online előadása szülőknek

Téma: Kamaszokra hangolva

2020.november 11-én, 16,00 órától (a fogadóóra előtt)

!Teams alkalmazás segítségével tudnak bekapcsolódni az előadásba!

Részletek!!!; Időpont foglalás

2020.11.11. (szerda)-tól on-line digitális oktatásra térünk át!

Az oktatás onlin – digitális keretek között folytatódik.

A kormány által elrendelt tantermen kívüli digitális oktatási rend  intézményi szintű megvalósításáról, annak kereteiről, módjáról a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatjuk az érintetteket.

A tavaszi időszakban már használt office 365 keretrendszer szolgáltatásain keresztül zajlik az oktatás.

Fontos, hogy mindenki ellenőrizze az iskolai e-mail címének a használatát.

Amennyiben nem működik, jelezzétek a bolyai@bolyai-szakkozep.hu központi e-mail címen.

Figyeljék az iskola honlapját, a KRÉTA felületét, valamint az osztályfőnökök által használt kommunikációs formákat!

 

2020. november 11.                                                     Király László tagintézmény-vezető