A 134. tanév iskolavezetése

ISKOLAVEZETÉS
a 2019/20. (134.) tanévben 


Király László

igazgató

 
Szűcs Hajnalka
nevelési igazgatóhelyettes