Az iskolavezetés tagjai

ISKOLAVEZETÉS
a 2017/18. (132.) tanévben 


Király László

igazgató

 
Szűcs Hajnalka
nevelési igazgatóhelyettes