A 2019/20. tanév felvételi tájékoztatója

A 2019/20-as (134.) tanév felvételi tájékoztatója

A felvételi tájékoztató letölthető pdf formátumban.

A meghirdetett tanulmányi területek:

 KÓD Szakmacsoport/Ágazat

Tervezett
kimenet

Tanult idegen nyelv
 0031  Elektrotechnika-elektronika/XI. Villamosipar és elektronika ágazat Elektronika technikus angol
 0032  Informatika/XIII. Informatika Műszaki informatikus angol
 0033 Nyelvi előkészítő osztály

Elektrotechnika-elektronika/XI. Villamosipar és elektronika ágazat

Elektronika technikus angol
 0034  

Informatika/XIII. Informatika

Szoftverfejlesztő angol

0031 tanulmányi terület:
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport – elektronikai technikus szakmai végzettség

A 4 évfolyamos szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerinti oktatás.
Idegen nyelv az angol nyelv.
A felvételi kérelem elbírálása
– a tanulmányi eredmények,
– a szóbeli vizsga
– a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik.

A 9-12. évfolyamokon az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás a XI. villamosipar és elektronika ágazat szakgimnáziumi tanterve alapján történik.

A szakképzési évfolyam után tervezett kimenet: az elektronikai technikus szakképesítés.

0032  tanulmányi terület:
Informatika szakmacsoport – műszaki informatikus szakma

A 4 évfolyamos szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerinti oktatás.
Idegen nyelv az angol nyelv.
A felvételi kérelem elbírálása
– a tanulmányi eredmények,
– a szóbeli vizsga
– a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik

A 9-12. évfolyamokon az informatika szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás a XIII. informatika ágazat szakgimnáziumi tanterve alapján történik.

A szakképzési évfolyam után tervezett kimenet: műszaki informatikus.

0033  tanulmányi terület:
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport elektronikai technikus szakmai végzettség nyelvi előkészítő évfolyammal
A 4 + 1 nyelvi előkészítő évfolyamos szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerinti oktatás.
Idegen nyelv az angol nyelv.
A felvételi kérelem elbírálása
– a tanulmányi eredmények,
– a szóbeli vizsga
– a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik

A nyelvi előkészítő évfolyam után a 9-12. évfolyamokon az elméleti és gyakorlati elektrotechnika-elektronika szakmacsoportos oktatás a XI. villamosipar és elektronika ágazat szakgimnáziumi tanterve alapján történik.

A szakképzési évfolyam után tervezett kimenet: elektronikai technikus szakképesítés.

0034 tanulmányi terület: Informatika szakmacsoport
– szoftverfejlesztő szakma

A 4 évfolyamos szakgimnáziumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerinti oktatás.
Idegen nyelv az angol nyelv.
A felvételi kérelem elbírálása
– a tanulmányi eredmények,
– a szóbeli vizsga
– a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik

A 9-12. évfolyamokon az informatika szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás a XIII. informatika ágazat szakgimnáziumi tanterve alapján történik.

A szakképzési évfolyam után tervezett kimenet: szoftverfejlesztő.

 

A felvételi vizsga követelményei, a jelentkezések elbírálása

Valamennyi tanulmányi területre a jelentkezések elbírálása egységes.
A jelentkezések elbírálásánál figyelembe vesszük:
1.   az általános iskolai tanulmányi eredményeket,
2.   az általános tantervű magyar nyelvi és az általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlapok eredményét,
3.  az iskola által szervezett szóbeli meghallgatás eredményét.

  1. Az általános iskolai tanulmányi eredmények közül az alábbiakat vesszük figyelembe:

A 7. év végi és a 8. félévi osztályzatok összege adja a tantárgyankénti pontszámot:

Magyar nyelv és irodalom átlaga                           10 pont
Történelem                                                                    10 pont
Matematika                                                                   10 pont
Fizika                                                                              10 pont
Idegen nyelv                                                                 10 pont
Informatika                                                                   10 pont

Azoknál a jelentkezőknél, akik az általános iskolában a felsorolt tantárgyak közül nem mindegyikből rendelkeznek év végi, illetve félévi osztályzattal, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 27§ (2) alapján a felvételi pontszám megállapításához másik tantárgy(ak) veendők figyelembe.  Felvételi pontszám kiszámításánál nem vehető figyelembe a testnevelés, az ének-zene, illetve a rajz osztályzat.

Általános iskolából hozott pontok összege maximum 60 pont.

  1. Az általános tantervű központi írásbeli feladatlap eredménye

Magyar nyelvi központi írásbeli feladatlap    50 pont
Matematika központi írásbeli     feladatlap    50 pont

Az írásbeli felvételi feladatlap összes pontszáma maximum 100 pont.

Az iskola által szervezett szóbeli meghallgatás

A szóbeli meghallgatás időpontjai:
– 2019. február 21.
– 2019. február 25.
– 2019. február 27.

A szóbeli meghallgatás

A szóbeli meghallgatás célja a jelentkező kommunikációs készségének, szakmai elkötelezettségének megismerése.

Rövid felkészülési idő után a tanuló szabadon formál véleményt egy témáról, érvel álláspontja mellett; majd logikai feladatok megoldásával mutathatja be gondolkodását.

A szóbeli meghallgatáson elérhető maximális pontszám 40 pont.

 Összesen 200 pont

A jelentkezők rangsorolásának módja

 

A felvételi rangsort az összesen megszerezhető maximum 200 pont alapján állítjuk össze. Pontegyenlőség esetén előnyt élveznek a sajátos helyzetű jelentkezők. A sajátos helyzetet az iskola Házirendje az alábbiak szerint szabályozza:

„A felvételi eljárásban sajátos helyzetnek tekintendő, ha a tanuló (1) hátrányos helyzetű és ezt önkormányzati határozattal igazolja, (2) testvére az iskola tanulója volt vagy jelenleg is az (3) lakóhelye a XIII. kerületben van, (4) szülője (gondviselője) közalkalmazott.”

A jogosultság igazolását a jelentkezési laphoz kell csatolni.

További pontegyenlőség esetén előrébb kerül a rangsorban az a jelentkező, akinek
1.    jobb a matematika osztályzata
2.    jobb a fizika osztályzata
3.    jobb a magyar nyelv osztályzata

A felvételi vizsgára történő jelentkezés módja és a felvételi eljárás rendje
Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

A központi írásbeli vizsgára 2018. december 7-ig kell jelentkezni az Oktatási Hivatal által kiadott, kizárólag a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó jelentkezési lapon. (A központi írásbeli vizsgára a jelentkezési lap az iskola honlapjáról is letölthető lesz.)

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10,00 óra

A központi írásbeli vizsga időpontjáról külön értesítést az iskola nem küld. Megjelenés a középiskolában a vizsga megkezdése előtt 30 perccel, személyazonosságot igazoló dokumentummal és tollal.

Pótló írásbeli vizsga: 2019. január 24. 14,00 óra

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát. Az alapos okot igazolni kell. A szóbeli meghallgatásra minden jelentkezőt behívunk. Ennek időpontjáról mindenkit (írásban) értesítünk.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

Az iskola a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulóktól is kéri a központi felvételi vizsga eredményét.

Központi írásbeli vizsga:

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő jelentkező kérheti annak a középiskolának az igazgatójától, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni, hogy a szakértői véleményben foglaltak alapján engedélyezzen számára speciális körülményeket, illetve kedvezményeket. Ezek az Oktatási Hivatal tájékoztatója szerint az alábbiak lehetnek:

  • időhosszabbítás
  • segédeszköz használata
  • értékeléskor az értékelési rendszer egy része alóli felmentés

A speciális körülményeket, illetve kedvezményeket írásban kell kérni az írásbeli vizsgára történő jelentkezési lap beadásával egy időben. A kérelemhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét. A kérelmet a szakértői vélemény alapján az igazgató bírálja el. Döntését határozatba foglalja, és a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatja a jelentkező tanulóhoz és szüleihez. Ez a döntés kizárólag a központi vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. A vizsga letétele alól felmentés nem adható.

Szóbeli meghallgatás:

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő jelentkező kérheti iskolánk igazgatójától, hogy a szóbeli meghallgatáson a szakértői véleményben foglaltak alapján engedélyezzen számára speciális körülményeket, illetve kedvezményeket. A kérelmet a jelentkezési lappal együtt írásban kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét.

A kérelmet a szakértői vélemény alapján az igazgató bírálja el. Döntését határozatba foglalja és a szóbeli meghallgatás előtt eljuttatja a jelentkező tanulóhoz és szüleihez. Ez a döntés kizárólag a szóbeli meghallgatás körülményeire vonatkozhat. A vizsga letétele alól felmentés nem adható.

Várunk minden leendő bolyaist !

Sikeres felvételit kívánunk!

 

Budapest, 2018. szeptember 26 .                    Király László  intézményvezető

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.