9.évfolyamos tanulók mérése május 28-29

9.évfolyamos tanulók mérése

 május. 28. – 9.b és 9.c osztály

május 29. – 9.ny és 9.a osztály

A tanulók 7,15-re érkezzenek az iskolába!

A mérés 3 része: 7,30-8,15  ; 8,25-9,10 ; 9,20-10,05

A tanórák a mérés után folytatódnak.

” A mérés jellemzői:
A mérésben az ország összes Szakképzési Centrumának és AM Konzorciumának minden tagintézményéből a 2018/2019-es tanévben belépő 9. évfolyamos szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók vettek részt. A nyelvi előkészítő évfolyammal rendelkező iskolák esetén a 9/Ny jelzésű osztályok, a két tanítási nyelvű középiskolai osztályoknál pedig az előkészítő évfolyam tanulói. – Diagnosztikus mérés, felméri a tanulók előzetes tudását, készségeit, képességeit, amelyek szükségesek a tovább haladáshoz, illetve a szakmai ismeretek elsajátításához. – A tanulók teljesítménye alapján kiszűri a lemaradókat.”

2019.május 24.     Szűcs Hajnalka nevelési igh.

120 ÓRÁS, INGYENES, INTENZÍV NYELVI KÉPZÉS INDUL

120 ÓRÁS, INGYENES, INTENZÍV NYELVI KÉPZÉS INDUL

ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL

a VEKOP-8.5.1-17-2017-00005 azonosítószámú, „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című projekt keretében

5 HÉTEN ÁT, NAPI 5 TANÓRÁBAN HÉTKÖZNAP DÉLELŐTT

a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum támogatásával, a Dover Nyelvi Centrum szervezésében

https://bmszc.hu/vekop-nyelvtanfolyam/

Május 15. (szerda) 9-11. évfolyamos tanulók sportnapja

9-11. évfolyamos tanulók sportnapja
Május 15. (szerda)

 

Bowling I. turnus

Indulás: 09.15 Iskola elől

Kísérő tanár: Feketéné Novák Katalin, Puskás István

Bowling II. turnus

Indulás 10.15 Iskola elől

Kísérő tanár: Fekete Tiborné, Grizner Gyula

Túra

Indulás 08.45 , Helyszín Szent Gellért tér

Kísérő tanár: Bellon Csaba

Asztali tenisz

Kezdés: 08.30 Kollégium épülete

Vezeti: Salánki Nagy István

Falmászás

Kezdés: 10.00h

helyszín: Boulder Club Mountex (MONTEX üzlet) Váci út 19.

Vezeti: Mór Csaba

Kosárlabda

Kezdés: 09.00h Iskola tornaterme

Bejárás az udvar l.

vezeti: Kovács Krisztián

 Egyéb programok

Kezdés: 08.45h a kollégium épületében lesznek.

A 133.tanév Bolyai-díjasa

Ficze Marcell

12.a osztályos tanuló

A BOLYAI DÍJ

Minden tanév végén az érettségi előtt álló évfolyam tanulói közül egy (kivételes esetben 2-3) tanuló részesülhet Bolyai-díjban.

A díj: Bolyai emlékgyűrű, emléklap.

A díj elnyerésének feltételei:

  • Négy éven keresztül kiemelkedő tanulmányi eredmény: a 9-12. évfolyamon az év végi tanulmányi eredményeinek átlaga 4,6-nál magasabb.
  • A nyelvi előkészítő évfolyam elvégzése után a szakmacsoportos képzésben négy éven keresztül kiemelkedő tanulmányi eredmény: a 9-12. évfolyamon év végi tanulmányi eredményeinek átlaga 4,6-nál magasabb.
  • Közösségi munka, közéleti tevékenység iskolánk diákközösségének életében, vagy
  • Tanulmányi versenyen vagy iskolán kívül egyéb tevékenységi területen kiemelkedő teljesítmény nyújtása.

A díj odaítélésének módja:

  • a félévi értékelő értekezleten az osztályfőnök név szerinti javaslatokat tesz,
  • az iskolai Diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol,
  • tanév végén a nevelőtestület szavazással dönt.