Igazgatói tájékoztató

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

A mai napon (01.30.) 17.00h-ra meghirdetettIgazgatói tájékoztató a  12. a-b, 12.c   osztályoknak az érettségi vizsgáról, a továbbtanulásról és a 14. évfolyamra történő beiskolázásról című rendezvényünk helyszíne a kollégium épületében található technikusi terem.

Szalagavató bál (2019. január 18.)

A Bolyai Szakgimnázium idén is a Stefánia Palotában rendezte szalagavató bálját.

A 12. évfolyam tanulói értékes és igényes produkciókkal kápráztatták el a közönséget, felejthetetlen élményekkel gazdagodott mindenki, aki együtt töltötte az estét.

Gratulálunk végzős diákjainknak és osztályfőnökeiknek!

12.a osztály – osztályfőnök Lengyel Szilvia

12.b osztály – osztályfőnök Feketéné Novák Katalin

12.c osztály – osztályfőnök Kasnyik Judit

Központi írásbeli megtekintése

A központi írásbeli javításának megtekintése:

2019. január 24. csütörtök

8,00 – 16,00-ig az iskola titkárságán.

Értesítés a központi írásbeli vizsga eredményéről, az értékelő lapok átvétele személyesen az iskola titkárságán:

2019. január 31. 7,30 – 15,30

Projektmunkák bemutatása

Iskolánkban sok évre visszatekintő hagyomány, hogy érettségizős osztályaink tanulói egy nagyobb lélegzetű, tanári segítséggel (konzultációval), de alapvetően önállóan megvalósított, úgynevezett projektmunkával bizonyítják, igazolják, hogy a szakmai elméleti és gyakorlati órákon mi mindent sajátítottak el.

A projektmunka témáját, a konzulens tanár személyét, már előző tanév végén kiválasztották és onnantól kezdve december végéig volt idejük megtervezni, kivitelezni és dokumentálni produktumukat. Januárban ünnepélyes keretek között mutatták be tanáraik és érdeklődő alsóbb évfolyamos diáktársaik előtt eredményeiket prezentáció keretében.

Gratulálunk a szép, tartalmas, sikeres munkákhoz, az élvezetes bemutatókhoz!

Prezentációk az elkészült projektmunkákról

A végzős évfolyam szakmai bemutatói

Az érettségi előtt álló végzős évfolyam tanulói az utolsó tanév első félévében

projektfeladatot készítenek konzulens tanáruk segítségével.

A projektfeladatokat az alábbi időpontokban mutatják be társaiknak, és tanáraiknak.

12.b  szakmai bemutatói

01.08.(kedd) 8,00-11,00

A projektmunkák értékelő bizottság: Szüsz Éva Jahoda László Fehér Béla

 12.c szakmai bemutatói 

01.09.(szerda) 8,00-11,00

A projektmunkák értékelő bizottság: Fehér Béla Kincses Ferenc Szüsz Éva

 12.a szakmai bemutatói

01.11.(péntek) 8,00-11,00

A projektmunkák értékelő bizottság: Jáki László Bellon Csaba Grizner Gyula Salánki-Nagy István

A projektmunka célja:

 • A Bolyaiban eltöltött közel négy év szakmai alapozásának az összegzése, amely a műszaki területen, az elektronika és az informatika világában szerzett alapismereteknek a hasznosítását jelenti a tanulók számára.
 • A tanulók által a műszaki világból választott saját vagy ajánlott témák, olyanok melyekkel szívesen foglalkoznak, ami közel áll hozzájuk, amiben szívesen elmélyednek és önálló tevékenységet folytatnak a megvalósításuk érdekében.
 • Az éves munka megvalósításában a tanulóktól nemcsak önállóságot várunk, hanem nagyobb következetességet, igényességet a munkában, az összefüggések megtalálását, kérdések felvetését, új gondolatok megfogalmazását, melyben elsődleges partner a választott segítő konzulens tanár.
 • Fontos szempont, hogy elsősorban nem a tanórákon folyik a feladat megoldása, kivitelezése, hanem a tanuló és a konzulens tanár együttműködésében, a feladatmegoldás ütemezésétől függően egyéni időbeosztás szerint.
 • Elsődleges szempont, hogy a munka során sikerüljön a diákoknak közelebb jutni önmagukhoz, még jobban megismerni mire képesek, megmutatni önmagukat, új gondolatokat, válaszokat és újabb kérdéseket keresni a műszaki élet világában.

  A projektfeladatok megvalósításának lépései:

 • szeptember-december: projekt munka folyamatos megvalósítása, havi egy alkalommal konzultáció, konzultációs időpontok rögzítése az ellenőrzőben.
 • december közepe: az elkészült projekt munkák leadása a konzulens tanárnak, a dokumentáció és prezentáció feltöltése a Bolyai office365 drive-ra.
 • A projektmunka előzetes értékelése: a tantárgyi osztályzatokra a konzulens tanár tesz javaslatot.
 • Az informatika jegyet a bemutató alapján, a prezentáción résztvevő szaktanárok állapítják meg. A prezentáción a konzulens tanár a lehetőségek szerint részt vesz. A havi konzultáció igazolatlan hiányzása miatt egy jegy levonást eredményezhet az értékelendő tantárgy eredményéből.
 • január elején (az osztályok „gyakorlat” napjain): az osztályok szakmai bemutatója a szakmai gyakorlat órák keretében. Prezentációk az elkészült projektmunkákról. A szakmai tanárok bizottsága véglegesíti a projektmunkák értékelését.

Tartalma :

 • írásbeli műszaki dokumentáció,
 • gyakorlati megvalósítás (szoftver vagy hardver elemek),
 • egy előadás (prezentáció) a szaktanárok és az évfolyam (osztály) előtt a projektfeladat elkészítésének folyamatáról.