2017 év nyári gyakorlata

A 2016/2017 tanévi nyári összefüggő szakmai gyakorlat tudnivalói

Tanulóink figyelmébe!

Mindazon tanulóinknak, akik intézményünkben a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint kezdték meg iskolai rendszerű szakközépiskolai tanulmányaikat, a szorgalmi időszakot követően összefüggő nyári szakmai gyakorlaton kell részt venniük.

 

A 10. évfolyam után 105 óra, a 11. évfolyam után pedig 140 óra ezen összefüggő gyakorlat időtartama.

Az adott évfolyam sikeres teljesítését követően a következő évfolyam megkezdésének feltétele az összefüggő gyakorlat elvégzése, amely 10-11. évfolyam esetén napi 7 órás munkanapokon történik a szorgalmi időszak után. A gyakorlat anyagát és az elvégzendő feladatokat az egyes szakmákra érvényes kerettantervi előírások tartalmazzák. (azokban ögy betűjellel jelölve).

Szoros kivételként, szükség esetén, biztosítjuk az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítését intézményünkben.

Szakmai gyakorlat időpontjai az iskolában

Időpont* Óraszám Osztályok
2017.06.19- 2017.07.14. 140 óra (20 nap) 11.a, 11.b, 11.c; 11. d
2017.06.19 – 2017.07.07. 105 óra (15 nap) 10.a, 10.b, 10.c,

*Az időpontok tájékoztató jellegűek! Változtatás előfordulhat!

A gyakorlaton való részvétel kötelező!

A szakképzési törvény értelmében a magasabb évfolyamba való lépés feltétele az összefüggő nyári gyakorlat teljesítése.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a tanulók külső képzőhelyen teljesíthessék kötelezettségüket. Kérjük a kedves Szülőket, hogy lehetőségeikhez képest ebben nyújtsanak segítséget!

Ebben az esetben a kiválasztott munkahely és a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum (BMSZC) között a gyakorlat idejére szóló Együttműködési megállapodást kell kötni. A megállapodást a BMSZC nevében az iskola és a gyakorlati képzés feltételeivel rendelkező szervezet köti.

Bejelentési kötelezettség

A tanuló 2017. április 1-ig az osztályfőnökénél jelzi, ha nem az iskolában kívánja teljesíteni az összefüggő gyakorlatot és megfelelő külső gyakorlati helyet talált. Ezt követően a gyakorlati oktatásvezető által a szülőknek megküldött adatlap kitöltését követően az iskola intézi a továbbiakban (szoros együttműködésben a tanulóval és szüleivel) a további adminisztrációs teendőket.

Jelentkezési adatlap

Letölthető

A gyakorlat dokumentálása

A tanuló foglalkozási naplóban (füzetben) vezeti a gyakorlati feladatok elvégzését. A nyitólapon szerepeljen a tanuló neve és osztálya, a gyakorlat kezdő- és befejező napja, valaminta munkahely adatai.  A füzetben a napi elvégzett feladatokat kell rögzíteni, a gyakorlatot irányító személy pedig az elvégzést igazolja és értékeli.
A gyakorlat teljesítésének igazolása
A tanuló a gyakorlat befejezését követően, de legkésőbb 2017. augusztus 28-ig eljuttatja a foglakozási naplóját (füzetét) és a fogadó munkahely által kitöltött, aláírt és lepecsételt igazolólapot közvetlenül, vagy az osztályfőnökön keresztül az iskola titkárságára

A gyakorlat tematikái:

  • Villamosipar és elektronika ágazgat
  1. évfolyam (összefüggőgyakorlat_ELEKTRO_10)
  2. évfolyam (összefüggőgyakorlat_ELEKTRO_11)

 

  • Informatika ágazat
  1. évfolyam (összefüggőgyakorlat_INFO_10)
  2. évfolyam (összefüggőgyakorlat_INFO_11)

 

Kapcsolattartó

 

Tóthné Jachimovits Magda

gyakorlati oktatásvezető

jahimagdi@bolyai-szakkozep.hu

36-1-3208-233

 

Budapest, 2017. február 1.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.